Město Kamenický Šenov
Město Kamenický Šenov

Technické služby

 

Z historie Technických služeb

 

Technické služby jako organizační složka města Kamenický Šenov byla zřízena dle §84 odst.2 písm. e) zák. č.128/2000 sb.,(obecní zřízení) a podle §24 a §26 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a schválena usnesením Zastupitelstva města Kamenický Šenov č.6.2/4 ze dne 26.června 2001. Činnost technických služeb řídí „mistr údržby“(dále jen vedoucí), který je jmenovaný zřizovatelem. Tento pracovník vede a řídí zaměstnance zařazené do TS včetně pracovníků přijatých na veřejně prospěšné práce a na obecně prospěšné práce. Metodicky jsou technické služby řízeny místostarostou (zástupcem starosty).

 

Účel a předmět činnosti technických služeb

 

Mezi základní činnosti patří:

 

•             údržba, úklid a technickou správu samostatného parkoviště IC Prácheň

•             letní a zimní údržba komunikací, chodníků, a autobusových zastávek

•             údržba parků, veřejných prostranství, hřbitovů, městské a veřejné zeleně

•             údržba kanalizační sítě

•             oprava a údržba silničního značení místních komunikací

•             údržba odpadkových košů

•             péče o požární nádrže a bývalé městské koupaliště

•             údržba strojů, zařízení a drobné mechanizace

•             správa a údržba zařízení v objektu areálu čp. 470

•             (dílny, sklady, sociálka, šatny a kancelář)

•             pomoc ostatním organizačním složkám města a příspěvkovým organizacím

•             (Sklářské muzeum, KLVC, DPS, ZŠ+MŠ Kamenický Šenov a Prácheň)

 

Kontakt:

Aleš Kocourek

pověřený zastupováním vedoucího technických služeb města

tel.:773 773 992

email.: ts@kamenicky-senov.cz

 

Ceník technických služeb

 

tsts

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
1
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14
1
15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Občanská poradna

 

Máte dluhy?

Rozvádíte se a řešíte výživné?

Nestačí Vám peníze na zaplacení energií?

Pomůže Vám

OBČANSKÁ PORADNA

Zastavte se u nás nebo přijedeme i k Vám domů!

Objednejte se na tel: 778 002 114

 

https://www.rodinavcentru.cz

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky