Město Kamenický Šenov
Město Kamenický Šenov

Veřejná sbírka Kamenický Šenov

Veřejná finanční sbírka

Kamenický Šenov pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny

  • Pro pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny, kteří jsou ubytováni v Kamenickém Šenově, rada města schválila vyhlášení finanční sbírky.
  • Konání této sbírky osvědčil svým rozhodnutím Krajský úřad v Liberci.
  • Účelem sbírky bude shromažďování finančních prostředků, které budou využívány k úhradě potřeb válečných uprchlíků, občanů Ukrajiny, kteří jsou ubytovaní v Kamenickém Šenově.
  • Hrazeny budou např. potraviny, léky, oblečení a obuv, deky, polštáře, lůžkoviny, spacáky, matrace, kuchyňské vybavení, školní potřeby, drogistické zboží, náklady spojené s vedením zvláštního účtu, vybavení ubytování, ubytování – vyúčtování energií apod.
  • Sbírka je prováděna shromažďováním finančních prostředků na samostatný bankovní účet 6148606399/0800

 

Pro platbu z českého účtu je možné využít tento QR kód. Pro platbu ze zahraničního účtu využijte prosím IBAN CZ0808000000006148606399. Děkujeme.                                                             

1