Město Kamenický Šenov
Město Kamenický Šenov

Volby

Volba prezidenta republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023

případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023

První zasedání okrskové volební komise (OVK), se uskuteční dne 20.12.2022 (úterý) od 16:00 hod. v sále KLVC – nad městskou knihovnou, vchod z ulice Nová

 Přehled MV termínů a lhůt (279.33 kB)

 Informace o počtu a sídle volebních okrsků (15.72 kB)

Seznam delegovaných členů a náhradníků do OVK - VZOR (18.04 kB)

Informace k delegování do OVK (91.55 kB)

Informace pro občany města

   Volba prezidenta ČR 2023 - základní informace (18.81 kB)

   Voličský průkaz

 Informace k hlasování na voličský průkaz (61.34 kB)

    Žádost o vydání voličského průkazu    (17.67 kB)

    Plná moc k převzetí voličského průkazu (15.46 kB)

   Spojení do volebních místností (33.52 kB)

     POZOR ZMĚNA - volební okrsek č.4 bude v mateřské škole Pískovec

(původně Kulturní dům, Nový Svět 341, Kamenický Šenov)

    Informace pro členy okrskových volebních komisí (OVK)

  • v současné době probíhá roznos hlasovacích lístků do .......... Někteří občané již hlasovací lístky mají ve svých poštovních schránkách a někteří teprve na své lístky čekají. Roznos hlasovacích lístků probíhá do ................

  • Pokud by někdo spěchal a potřeboval by své hlasovací lístky dřív, muže si je vyzvednout na MěÚ Kamenický Šenov, Správní odbor, dveře č. 102, 101.