Město Kamenický Šenov
Město Kamenický Šenov

slavnosti "Středověká Panská skála"

Šenov se na jeden den vrátil do středověku         

Poslední srpnová sobota byla v Šenově jako každý rok zasvěcena městským slavnostem, které jsou vždy tematické s ohledem na různá výročí města či celé republiky. Tento rok byl výběr poměrně jednoduchý, neboť město slavilo výročí 666. let od první písemné zmínky. Poprvé se o Šenově psalo v roce 1352 v seznamu vesniček papežského desátku pro pražskou diecézi. V té době byl po dlouhé době vybírán tzv. papežský desátek – poplatek - daň, kterou museli odevzdat kněží papeži ze všech svých příjmů. Do poznámek si papežovi výběrčí poznamenali rovněž faru v Šenově, která ale byla v té době tak chudá, že nebylo co vybírat. Byla u ní poznámka „vybrat 0 grošů“. Z dochovaného seznamu tedy vyplývá, že Šenov ve 14. století už nějakou dobu existoval a navíc měl kostelík s farou. Ves je v seznamu ale uváděna jako Sonow, což byl původní název. Jmen měla vesnička až do dnešní doby hned několik - z původního Sonowa se později se přejmenovala na Skonov, poté na Šenu a nakonec na Šenov. A protože jsme vždy patřili k nedaleké Kamenici, vžil se nakonec název Kamenický Šenov, a tak se jmenujeme dodnes. Tento osmičkový rok je navíc i rokem republiky, kdy slavíme hned několik historických výročí. Z tohoto důvodu jsme se nechali při výběru tématu inspirovat středověkem -  tedy dobou před 666 lety a vládou krále Karla IV. 
Městské slavnosti s názvem Středověká Panská skála se konaly v sobotu 25. srpna od 13 hodin a byly finančně podpořeny z Evropského fondu pro regionální rozvoje v rámci Programu spolupráce ČR – Sasko. K vidění toho tu bylo opravdu spousta… Na louce u Panské skály vyrostl dobový tábor Řádu černých rytířů s kuchyní, kde si návštěvníci mohli prohlédnout i práci řemeslníků či mistra katovského řemesla. Pravá husitská bitva nám ukázala, že se jednalo o nebezpečnou dobu, kdy si nikdo nebyl jistý svým majetkem a ani svým životem. Jaké to tenkrát bylo, když krajem táhla vojska, jak se bojovalo a dobývalo. 
Nedaleko rozbil své ležení sokolník s dravci, kteří během svých vystoupení předváděli neuvěřitelné kousky, např. prolétali řadě diváků mezi nohama apod. Vše bylo doplněno zajímavým výkladem a osobními zkušenostmi s jednotlivými ptáky.
Na protější louce uvnitř dřevěného hrazení probíhal rytířský turnaj O pohár města Kamenický Šenov. Po lítém boji nakonec vyhrál tým z Vysočiny. Nutno říci, že všechny souboje probíhali naživo, soupeři se rozhodně nešetřili a šli do toho doslova po hlavě. Ještě, že měli rytíři tak kvalitní brnění, a i tak museli zasahovat lékaři. Cenu tedy pohár pro vítěze zhotovila místní sklářská škola.
Pro dámy tu byly ke zhlédnutí dobové tance s doprovodem kapely Ventus i módní přehlídka agentury Reas agency. A nezapomnělo se i na děti, které si mohly zastřílet z luků na střelnici či si vyzkoušet i další zbraně a rytířské techniky. Nezbytností byl i Oybinský vláček, který v ten den jako každý rok brázdil k potěše dětí ulice města.
Celým program provázel moderátor pan Petr Svoboda.
Po skončení středověkého programu zahráli návštěvníkům k tanci i poslechu kapely Těžkej Pokondr, Elán revival a Lucie revival, vše završil nádherný ohňostroj.

Největší poděkování patří všem, kteří dorazili i přes mírně nepříznivé počasí a pomohli vytvořit úžasnou atmosféru celé akce. Jsme rádi, že každý rok dorazí víc a víc obyvatel z Šenova i okolí, a to navzdory počasí a každý rok se snad slavnosti líbí.
Děkujeme také občanům partnerského města Oybin, kteří přijeli dokonce i v kostýmech. Získali si sympatie především našich dětí, které obdarovali šenovské děti čokoládovými penízky. Takže ještě jednou velký dík za milé gesto.
Uznání si zaslouží také všichni organizátoři - ať už vedení města, zaměstnanci úřadu či dobrovolníci, kteří vše perfektně připravili. Děkujeme mockrát za vaši práci a hladký průběh celé akce – bez vás by to nešlo.


Klára Machová
vedoucí kultury

1211111

Středověká Panská skála - pozvánka

Pokud máte rádi středověk a rytíře, tak se můžete těšit na středověké městské slavnosti Středověká Panská skála, které se uskuteční v sobotu 25. srpna 2018 od 13 hodin na parkovišti u Panské skály.

Vystoupí zde kejklíři, tanečníci, sokolníci a ke zhlédnutí bude i dobová módní přehlídka. Na louce před Panskou skálou bude umístěn dobový tábor, kde si budou moci návštěvníci akce prohlédnout každodenní středověký život včetně vaření atd. a proběhne zde i ukázka středověké bitvy a dobývání opevnění. Ze zadní strany Panské skály bude probíhat středověký rytířský turnaj duelantů i družstev z celé ČR a Německa. Budete si moci něco zakoupit na řemeslném jarmarku a k dispozici bude i středověká krčma.

SPP

logo

Občanská poradna

 

Máte dluhy?

Rozvádíte se a řešíte výživné?

Nestačí Vám peníze na zaplacení energií?

Pomůže Vám

OBČANSKÁ PORADNA

Zastavte se u nás nebo přijedeme i k Vám domů!

Objednejte se na tel: 778 002 114

 

https://www.rodinavcentru.cz

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky