Město Kamenický Šenov
Město Kamenický Šenov

Chcete informace z radnice (o výpadcích el. energie, plynu, vody nebo jiných důležitých skutečnostech) formou sms zprávy?Klikněte zde

slavnosti "Středověká Panská skála"

Šenov se na jeden den vrátil do středověku         

Poslední srpnová sobota byla v Šenově jako každý rok zasvěcena městským slavnostem, které jsou vždy tematické s ohledem na různá výročí města či celé republiky. Tento rok byl výběr poměrně jednoduchý, neboť město slavilo výročí 666. let od první písemné zmínky. Poprvé se o Šenově psalo v roce 1352 v seznamu vesniček papežského desátku pro pražskou diecézi. V té době byl po dlouhé době vybírán tzv. papežský desátek – poplatek - daň, kterou museli odevzdat kněží papeži ze všech svých příjmů. Do poznámek si papežovi výběrčí poznamenali rovněž faru v Šenově, která ale byla v té době tak chudá, že nebylo co vybírat. Byla u ní poznámka „vybrat 0 grošů“. Z dochovaného seznamu tedy vyplývá, že Šenov ve 14. století už nějakou dobu existoval a navíc měl kostelík s farou. Ves je v seznamu ale uváděna jako Sonow, což byl původní název. Jmen měla vesnička až do dnešní doby hned několik - z původního Sonowa se později se přejmenovala na Skonov, poté na Šenu a nakonec na Šenov. A protože jsme vždy patřili k nedaleké Kamenici, vžil se nakonec název Kamenický Šenov, a tak se jmenujeme dodnes. Tento osmičkový rok je navíc i rokem republiky, kdy slavíme hned několik historických výročí. Z tohoto důvodu jsme se nechali při výběru tématu inspirovat středověkem -  tedy dobou před 666 lety a vládou krále Karla IV. 
Městské slavnosti s názvem Středověká Panská skála se konaly v sobotu 25. srpna od 13 hodin a byly finančně podpořeny z Evropského fondu pro regionální rozvoje v rámci Programu spolupráce ČR – Sasko. K vidění toho tu bylo opravdu spousta… Na louce u Panské skály vyrostl dobový tábor Řádu černých rytířů s kuchyní, kde si návštěvníci mohli prohlédnout i práci řemeslníků či mistra katovského řemesla. Pravá husitská bitva nám ukázala, že se jednalo o nebezpečnou dobu, kdy si nikdo nebyl jistý svým majetkem a ani svým životem. Jaké to tenkrát bylo, když krajem táhla vojska, jak se bojovalo a dobývalo. 
Nedaleko rozbil své ležení sokolník s dravci, kteří během svých vystoupení předváděli neuvěřitelné kousky, např. prolétali řadě diváků mezi nohama apod. Vše bylo doplněno zajímavým výkladem a osobními zkušenostmi s jednotlivými ptáky.
Na protější louce uvnitř dřevěného hrazení probíhal rytířský turnaj O pohár města Kamenický Šenov. Po lítém boji nakonec vyhrál tým z Vysočiny. Nutno říci, že všechny souboje probíhali naživo, soupeři se rozhodně nešetřili a šli do toho doslova po hlavě. Ještě, že měli rytíři tak kvalitní brnění, a i tak museli zasahovat lékaři. Cenu tedy pohár pro vítěze zhotovila místní sklářská škola.
Pro dámy tu byly ke zhlédnutí dobové tance s doprovodem kapely Ventus i módní přehlídka agentury Reas agency. A nezapomnělo se i na děti, které si mohly zastřílet z luků na střelnici či si vyzkoušet i další zbraně a rytířské techniky. Nezbytností byl i Oybinský vláček, který v ten den jako každý rok brázdil k potěše dětí ulice města.
Celým program provázel moderátor pan Petr Svoboda.
Po skončení středověkého programu zahráli návštěvníkům k tanci i poslechu kapely Těžkej Pokondr, Elán revival a Lucie revival, vše završil nádherný ohňostroj.

Největší poděkování patří všem, kteří dorazili i přes mírně nepříznivé počasí a pomohli vytvořit úžasnou atmosféru celé akce. Jsme rádi, že každý rok dorazí víc a víc obyvatel z Šenova i okolí, a to navzdory počasí a každý rok se snad slavnosti líbí.
Děkujeme také občanům partnerského města Oybin, kteří přijeli dokonce i v kostýmech. Získali si sympatie především našich dětí, které obdarovali šenovské děti čokoládovými penízky. Takže ještě jednou velký dík za milé gesto.
Uznání si zaslouží také všichni organizátoři - ať už vedení města, zaměstnanci úřadu či dobrovolníci, kteří vše perfektně připravili. Děkujeme mockrát za vaši práci a hladký průběh celé akce – bez vás by to nešlo.


Klára Machová
vedoucí kultury

1211111

Středověká Panská skála - pozvánka

Pokud máte rádi středověk a rytíře, tak se můžete těšit na středověké městské slavnosti Středověká Panská skála, které se uskuteční v sobotu 25. srpna 2018 od 13 hodin na parkovišti u Panské skály.

Vystoupí zde kejklíři, tanečníci, sokolníci a ke zhlédnutí bude i dobová módní přehlídka. Na louce před Panskou skálou bude umístěn dobový tábor, kde si budou moci návštěvníci akce prohlédnout každodenní středověký život včetně vaření atd. a proběhne zde i ukázka středověké bitvy a dobývání opevnění. Ze zadní strany Panské skály bude probíhat středověký rytířský turnaj duelantů i družstev z celé ČR a Německa. Budete si moci něco zakoupit na řemeslném jarmarku a k dispozici bude i středověká krčma.

SPP

logo