Město Kamenický Šenov
Město Kamenický Šenov

Všeobecné informace

Šenovské listy 

 • měsíčník (čísla leden-únor a červenec, srpen dohromady)
 • vydává: Město Kamenický Šenov
 • evidenční číslo MK: E12267,
 • Náklad: 450 výtisků (v mimořádných případech se náklad zvyšuje)
 • Rozsah:  28 stran
 • Cena: 10 Kč

Redakce:

 • Drahomíra Liptáková
 • Ing. Klára Machová
 • Kateřina Ramešová

Adresa redakce:

 • Město Kamenický Šenov
 • Kulturní literární a vzdělávací centrum
 • Osvobození 470
 • 471 14 Kamenický Šenov

Kontakty:

Redakční rada:

 • Drahomíra Lípatáková
 • Ing. Klára Machová
 • Kateřina Ramešová

Termíny:

 • Uzávěrka příspěvků: 15. den v měsíci 
 • Vychází 1. den v následujícím měsíci.
 • Koncem měsíce je číslo novin včetně inzerce přístupné  i na internetu www.kamenicky-senov.cz
 • V archivu naleznete čísla od 12/2009

Inzerce:

 • Ceny inzerce
 • 1 stránka A4      800 Kč+21% DPH
 • 1/2 strany A4    400 Kč+21% DPH
 • 1/4 strany A4    250 Kč+21% DPH

Objednávky a platební podmínky:

V případě zájmu objednávejte inzerci vždy do 15. dne v měsíci na e-mailu: senovskelisty@seznam.cz

V objednávce uveďte prosím celý název firmy (či jméno fyzické osoby) adresu, IČO a popř. DIČ.

Platba inzerce je až po vydání čísla tj. po 1. dni v následujícím měsíci na základě faktury, která Vám bude doručena poštou či osobně.

Preferujeme bezhotovostní platby

Inzerci dodávejte v textové podobě ve formátu Word, obrázky či loga ve formátu jpg. Graficky zpracované inzeráty z profesionálních grafických studií mohou být i ve formátu jpg či pdf

Název statického pruhu

Název pruhu s animací