Město Kamenický Šenov
Město Kamenický Šenov

Náplň práce odboru

V oblasti samosprávy zabezpečuje:

 • po stránce materiální a technické volby do zastupitelských orgánů
 • organizaci sčítání lidu, domů a bytů
 • informační službu města včetně aktualizace údajů  webových stránek města
 • provoz podatelny a spisovny městského úřadu (kromě  spisovny stavebního úřadu)
 • povolování kulturních, sportovních a dalších akcí
 • správu počítačové sítě a webové stránky města
 • správu navigačního systému pro turisty
 • školství
 • výkon správy majetku města v tomto rozsahu:
 • zařízení pro provoz městského úřadu
 • navigační značení ve městě
 • hřbitovy
 • označení ulic a náměstí
 • úřední desku

V oblasti státní správy zabezpečuje:

 • evidenci obyvatel a domů
 • matriku
 • vidimaci a legalizaci (ověřování podpisů a listin)
 • přestupkovou agendu
 • agendu sociálně-právní ochrany dětí a péče o rodinu
 • agendu ztrát a nálezů
 • plnění zvláštních  úkolů při zajišťování obrany státu
 • evidenci utajovaných spisů stupeň „vyhrazené“ podle zvláštních předpisů

Vedoucí správního odboru zastupuje v době nepřítomnosti tajemníka   

 • v  provozních a pracovních záležitostech (s výjimkou uzavírání a ukončování pracovních smluv a stanovení platů).

Název statického pruhu

Název pruhu s animací