Město Kamenický Šenov
Město Kamenický Šenov

Náplň práce odboru

V oblasti samosprávy zabezpečuje:

 • účetní evidenci města
 • evidenci mezd a zpracování mezd pro zaměstnance města a odměn členům zastupitelstva města
 • evidenci majetku města  
 • sestavení, kontrolu a vyúčtování rozpočtu města
 • rozborovou a statistickou činnost
 • dokladovou inventarizaci
 • vedení evidence platných majetkových a dalších smluv
 • činnost pokladny
 • finanční strategii města po stránce metodické
 • styk s peněžními ústavy a finančním úřadem
 • dotace a úvěry
 • soudní vymáhání pohledávek z občanskoprávních a obchodních vztahů ve spolupráci s právním zástupcem města

V oblasti státní správy zabezpečuje:

 • správu daní a poplatků
 • exekuční vymáhání pohledávek ze správního a daňového řízení ve spolupráci s exekutorem

Název statického pruhu

Název pruhu s animací