Město Kamenický Šenov
Město Kamenický Šenov

Půjčovna koloběžek

CENÍK PŮJČOVNY YEDOO KOLOBĚŽEK

VÝPŮJČNÍ DOBA

KOLOBĚŽKY PRO DOSPĚLÉ

KOLOBĚŽKY PRO DĚTI

RODINNÉ

 

TREXX,  MULA

WZOOM,  MAU

4-5 KOLOBĚŽEK

1 - 4 hodiny

50,-Kč/os. /hod

30,-Kč/os./hod.

400,-Kč

4 - max. 8 hodin

50,-Kč/os. /hod

30,-Kč/os./hod.

600,-Kč

1 den

300,-Kč/os.

200Kč/ os.

800,-Kč

2 dny

800,-Kč/os.

400,-/os.

1600,-Kč

3 dny

1000,-Kč/os.

600,-Kč/os.

3200,-Kč

SLEVA 50% : PRO SENIORY NAD 60 LET A STUDENTY DO 26 LET PO PŘEDLOŽENÍ STUDIJNÍHO PRŮKAZU NEBO KARTY ISIC

K vypůjčení je třeba předložit platný průkaz totožnosti

děti 10 – 15 let v doprovodu osoby starší 18 let

děti mladší 10let v doprovodu dospělé osoby

KOLOBĚŽKY JE VHODNÉ OBJEDNAT 2 DNY PŘED PLÁNOVANOU JÍZDOU, ABYCHOM MOHLY ZAJISTIT POČET A TYP POŽADOVANÝCH KOLOBĚŽEK.

Pravidla půjčovny YEDOO koloběžek v České Lípě

1. Předmětem nájmu jsou koloběžky a doplňky s příslušenstvím (helma, zámek), jejichž majitelem je Město Česká Lípa, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 470 36, Česká Lípa, IČ: 00260428 (dále jen pronajímatel).

Provozovatelem půjčovny je Město Česká Lípa, oddělení Regionální turistické informační centrum, náměstí T. G. Masaryka 2, 470 36 Česká Lípa. Provozní doba půjčovny: Po-Pá: 8.30-17:00, So: 9-12:00, od 1. 7. do 31. 8. SO 9:00-17:00 a NE: 9-15:00, telefon: 487 881 105, 487 881 106, 734 260 895, e-mail: rtic@mucl.cz.

Koloběžky je možné si pronajmout ve Sportareálu Česká Lípa, Barvířská 2690, Česká Lípa, denně od 8:00 - 20:00h, tel: 487 827 831

Koloběžky je také možné si pronajmout na trase Cyklostezky Varhany v Kamenickém Šenově v informačním centru Panská skála, Prácheňská 42, Kamenický Šenov 471 14, Provozní doba IC Panská skála: od 1. 4. do 31. 10. od středy do neděle 9:00-17:00, od 1. 6. do 31. 8. otevřeno denně, 9:00-17:00, email: ic.prachen@seznam.cz, machova@kamenicky-senov.cz , tel.: 725 767 401.

Koloběžky je rovněž možné si pronajmout v Centru pro kulturu a vzdělání v Novém Oldřichově, Mistrovice 91, Nový Oldřichov, 471 13, Provozní doba CVAK: ve dny: pondělí, úterý, středa (po předchozí telefonické domluvě) obvykle 9:30-15:00, čtvrtek: 11:00-20:00, pátek, sobota: 11:00-22:00, neděle: 11:00-20:00. E-mail: centrum@centrumcvak.cz, tel.: 722 634 895.

Koloběžky je možné vrátit v Informačním centru v České Kamenici na náměstí Míru 122, denně od 8:30-12:00, 12:30-17:00h, tel:608 769 768

2. Má se za to, že nájemní smlouva je uzavřena podpisem Protokolu o nájmu koloběžek, ve kterém je uveden druh a množství předmětů v nájmu, doba trvání nájmu, místo realizovaného nájmu a místo vrácení koloběžky.

3. Nájemce, jakožto i všechny osoby, které předměty nájmu uvedené ve smlouvě v době sjednaného pronájmu používají, jsou povinni si prostudovat a dodržovat tato pravidla.

4. Předmětem nájmu jsou koloběžky značky YEDOO. Pro dospělé typu: Trexx a Mula, pro děti typu: Wzoom a Mau.

5.  Užívání předmětů nájmu včetně jízdy na koloběžce je na vlastní nebezpečí nájemce. Nájemce odpovídá za škody způsobené předmětem nájmu nebo v důsledku jeho užívání v době nájmu na majetku a zdraví svém a také za škody na majetku a zdraví třetích osob.

6. Půjčí-li si nájemce více koloběžek např. i pro osoby mladší 18 let (dále uživatele) tímto nájemce přebírá odpovědnost za všechny koloběžky a příslušenství uvedené v jím podepsané smlouvě stvrzené svým podpisem, jakožto i za osoby, které koloběžky uvedené v jím podepsané smlouvě využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18 let. Osobám mladším 15 let bude umožněn nájem pouze za přítomnosti osoby starší 18 let.

7. Nájemce se zavazuje dodržovat platné dopravní předpisy. Osoby do 18 let musí používat při jízdě na koloběžce helmy. Použití ochranné helmy je doporučeno i dospělým osobám. Děti mladší 10 let smí jet na koloběžce pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Před jízdou je nájemce povinen se přesvědčit o dobrém technickém stavu koloběžky. Případné nedostatky je nutné ihned nahlásit pronajímateli nebo provozovateli. Je zakázána jízda mimo cesty nebo silnice.

Při jízdě na území CHKO dodržujte pravidla a zákony platné v chráněné krajinné oblasti! Na kamenitých nebo jinak těžce sjízdných úsecích tras z koloběžky sestupte a veďte ji až do míst, kde je další jízda již bezpečná. Jízda v podnapilém stavu je přísně zakázána. Jezděte bezpečně a ohleduplně. Při jízdě buďte předvídaví a brzděte včas – nejlépe přerušovaně, aby se kola nezablokovala. Jízda smykem je zakázána.

7. Koloběžka je určena pro převoz pouze jedné osoby. Vypůjčitel bere na vědomí maximální váhový limit koloběžky.

Koloběžky pro dospělé:

Yedoo Trexx: maximální nosnost: 130 kg, doporučený věk 12+, min. výška 150 cm

Yedoo Mula: maximální nosnost: 150 kg, doporučený věk 12+, min. výška: 130cm

Koloběžky pro děti:

Yedoo Wzoom: maximální nosnost: 130 kg, doporučený věk 6+, min. výška 120 cm

Yedoo Mau: maximální nosnost: 75 kg, doporučený věk 4+, min. výška: 100 cm

Nájemce je povinen zajistit, aby koloběžku nepoužívala osoba přesahující svou vahou maximální váhový limit koloběžky. Nájemce nese plnou zodpovědnost za škody způsobené překročením váhového limitu.

8. Za překročení doby nájmu uvedené v protokolu o zapůjčení náleží poskytovateli smluvní pokuta ve výši hodinové sazby půjčovny případně sazby celodenní dle celkové délky časového prodlení.

9. Při předčasném vrácení předmětů nájmu nevzniká nájemci nárok na vrácení části nájemného.

10. Nájemce je povinen používat předměty v nájmu v souladu s účelem nájmu nebo v souladu s běžným způsobem jejich užívání.

Účelem nájmu je turistická a sportovní vyjížďka po městě Česká Lípa a okolí.

11. Povinností poskytovatele je předat nájemci koloběžku v odpovídajícím technickém stavu, seznámit jej se správným užíváním předmětů nájmu, jakožto i s pravidly půjčovny a povinnostmi z nich vyplývajícími.

12. Nájemce se při převzetí koloběžek a jejich příslušenství seznámí s jejich technickým stavem a s jejich správným používáním.  Je povinen zkontrolovat technický stav koloběžky (funkčnost brzdy, nahuštění pneumatik, polohu řídítek, utažení šroubových spojů apod.).

13. Nájemci není povoleno provádět na předmětech výpůjčky žádné změny bez souhlasu poskytovatele.

14. Nájemce je povinen chránit předmět před poškozením, ztrátou nebo zničením a je poskytovateli odpovědný za škodu, která bude způsobena na věci porušením jeho povinností. Nájemce neodpovídá za běžné opotřebení.

15. Před vrácením je nájemce povinen očistit předměty nájmu od hrubých nečistot. Za vrácení neočištěných koloběžek nebo příslušenství od hrubých nečistot bude nájemci účtován poplatek 50 Kč za každý znečištěný předmět v nájmu.

16. Nájemce je povinen uhradit v plné výši náklady na opravu předmětů v nájmu, které vznikly zaviněním nájemce, a to do čtrnácti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.

17. Při zničení, ztrátě nebo odcizení předmětů nájmu je nájemce povinen uhradit jejich cenu ve výši uvedené v protokolu o nájmu koloběžek, a to do čtrnácti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.

18. Nájemce nese odpovědnost za všechny předměty v nájmu uvedené v protokolu o nájmu koloběžek.

Přejeme Vám příjemné turistické a sportovní zážitky.

123

Turistika

Mobilní aplikace

v obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 65
TÝDEN: 1737
CELKEM: 845334

Mobilní aplikace

v obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Název statického pruhu

Název pruhu s animací