Obsah

Michal Třešňák       tel.: 487 712 001 mob.: 770 111 200     email:starosta@kamenicky-senov.cz

                      ·    stojí v čele městského úřadu
                      ·    metodicky řídí investiční činnost ve městě
                      ·    zastupuje obec navenek v právních vztazích
                      ·    připravuje, svolává a řídí jednání rady města a zasedání zastupitelstva města
                      ·    ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města
                      ·    práva a povinnosti starosty města určuje § 103 a násl. zákona o obcích