Obsah

  David Petr       tel.: 487 712 002     mob.: 602 164 490 email: mistostarosta@kamenicky-senov.cz

                      ·    připravuje jednání rady města a zastupitelstva města
                      ·    metodicky řídí organizační složky města
                      ·    plní některé úkoly starosty dle vzájemné dohody a úkoly stanovené zastupitelstvem města
                      ·    práva a povinnosti místostarosty určuje § 104 zákona o obcích