Obsah

 

Město Kamenický Šenov vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Výměna oken v objektu kulturní památky čp. 245

V příloze je uveden:
    Návrh zadání veřejné zakázky
    Podmínky veřejné zakázky
    Závazné stanovisko MěÚ Nový Bor
    Souhlas s provedením ohlášené stavby MěÚ Kamenický Šenov.

V případě zájmu o realizaci akce doručte Vaši nabídku, zpracovanou dle podmínek, do 15.3.2012 10:00 na adresu Město Kamenický Šenov, odbor rozvoje města a stavební úřad, Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, příp. osobně na podatelnu MěÚ Kamenický Šenov. Nabídka musí být doručena v zalepené obálce a označena dle pokynů v podmínkách.

Pro další informace nebo prohlídku místa kontaktujte:
    sl. Hrubá, 487 712 008, hruba@kamenicky-senov.cz
    p. Bártl, 487 712 017, 604 149 092, bartl@kamenicky-senov.cz

 

 

Stránka

  • 1