Obsah

Město Kamenický Šenov vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na nakládání s odpady ze shromaždiště odpadů původce Města Kamenický Šenov.

 

Termín pro podání nabídky: do 11.4.2012  13:00hod

 

 

Stránka

  • 1