Obsah

Město Kamenický Šenov vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dokončení výměny oken v objektu kulturní památky čp. 245".

V příloze je:
    Zadávací dokumentace
    Závazné stanovisko MěÚ Nový Bor
    Souhlas s provedením ohlášené stavby MěÚ Kamenický Šenov.

V případě zájmu o realizaci akce doručte Vaši nabídku, zpracovanou dle zadávací dokumentace, do 11.3.2013 do 14:00 na adresu Město Kamenický Šenov, odbor rozvoje města a stavební úřad, Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, příp. osobně na podatelnu MěÚ Kamenický Šenov. Nabídka musí být doručena v zalepené obálce, označena a zpracována dle pokynů v dokumentaci.

Pro další informace nebo prohlídku místa kontaktujte:
    p. Jirešová, 487 712 008, jiresova@kamenicky-senov.cz
    p. Bártl, 487 712 017, 604 149 092, bartl@kamenicky-senov.cz.

 

 

Stránka

  • 1