Obsah

1.  V oblasti samosprávy zabezpečuje:
·    účetní evidenci města
·    evidenci mezd a zpracování mezd pro zaměstnance města a odměn členům zastupitelstva města
·    evidenci majetku města  
·    sestavení, kontrolu a vyúčtování rozpočtu města
·    rozborovou a statistickou činnost
·    dokladovou inventarizaci
·    vedení evidence platných majetkových a dalších smluv
·    činnost pokladny
·    finanční strategii města po stránce metodické
·    styk s peněžními ústavy a finančním úřadem
·    dotace a úvěry
·    soudní vymáhání pohledávek z občanskoprávních a obchodních vztahů ve spolupráci s právním zástupcem města

  2.  V oblasti státní správy zabezpečuje:
·    správu daní a poplatků
·    exekuční vymáhání pohledávek ze správního a daňového řízení ve spolupráci s exekutorem