Obsah

Řád veřejného pohřebiště města Kamenický Šenov (01.03.2019) Staženo: 16x

Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídení, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Kamenický Šenov Staženo: 32x

Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 50x

Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov č. 5/2019, o místním poplatku ze vstupného Staženo: 39x

Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 49x

Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov č. 3/2019, o místním poplatku ze psů Staženo: 48x

OZV č. 5/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy zřízené městem Kamenický Šenov a školský obvod základní školy zřízené městem Kamenický Šenov Staženo: 272x

OZV č. 3/2018 - kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřízených městem Kamenický Šenov a část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy zřízené městem Staženo: 283x

OZV č. 2/2018 - PŘÍLOHA -pohyb psů a čistota na veřejném prostranství Staženo: 334x

OZV č. 2/2018 - pohyb psů a čistota na veřejném prostranství Staženo: 362x

OZV č. 4/2018 - zrušuje vyhlášku č. 4/2015 Staženo: 310x

OZV č. 1/2018 - o nočním klidu Staženo: 366x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - zrušuje OZV 2/2003 - vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje a bydlení Staženo: 392x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - zřízení Městské policie Kamenický Šenov Staženo: 476x

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015-Zrušuje OZV 1/2009- veřejný pořádek Staženo: 580x

Nařízení Města Kamenický Šenov, kterým se stanovuje pořadí důležitosti komunikací a lhůty pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti odstraňováním sněhu a náledí Staženo: 979x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - zrušuje OZV 3/2010 - poplatek za VHP Staženo: 748x

Směrnice č.3/2010 Zásady prodeje a pronájmu pozemků v majetku města Kamenický Šenov Staženo: 900x

Nařízení Města Kamenický Šenov č. 1/2008, kterým se stanovuje pořadí důležitosti komunikací a lhůty pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti odstraňováním sněhu a náledí Staženo: 452x

Pravidla pro udělování čestného občanství města Kamenický Šenov Staženo: 560x

Stránka

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - zrušuje OZV 2/2003 - vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje a bydlení