Obsah

OZV č. 2/2018 - PŘÍLOHA -pohyb psů a čistota na veřejném prostranství Staženo: 39x

OZV č. 2/2018 - pohyb psů a čistota na veřejném prostranství Staženo: 46x

OZV č. 4/2018 - zrušuje vyhlášku č. 4/2015 Staženo: 35x

OZV č. 1/2018 - o nočním klidu Staženo: 53x

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 - kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřízených městem Kamenický Šenov a část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy zřízené městem Staženo: 77x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - zrušuje OZV 2/2003 - vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje a bydlení Staženo: 104x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - zřízení Městské policie Kamenický Šenov Staženo: 188x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 336x

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015-O udržování čistoty a pořádku, pohyb psů Staženo: 307x

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015-Zrušuje OZV 1/2009- veřejný pořádek Staženo: 288x

Nařízení Města Kamenický Šenov, kterým se stanovuje pořadí důležitosti komunikací a lhůty pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti odstraňováním sněhu a náledí Staženo: 637x

Dodatek č. 2 OZV č. 2/2003 - Fond rozvoje bydlení Staženo: 372x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - zrušuje OZV 3/2010 - poplatek za VHP Staženo: 469x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011-změna OZV 4/2010-o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 479x

Obecně závazná vyhláška č.6/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 351x

Obecně závazná vyhláška č.5/2010 o místním poplatku ze vstupného Staženo: 328x

Obecně závazná vyhláška č.4/2010 o místním poplatků za užívání veřejného prostranství Staženo: 391x

Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místním poplatku ze psů Staženo: 568x

Směrnice č.3/2010 Zásady prodeje a pronájmu pozemků v majetku města Kamenický Šenov Staženo: 609x

Provozní řád veřejného pohřebiště města Kamenický Šenov Staženo: 312x

Stránka