Obsah

Řád veřejného pohřebiště města Kamenický Šenov (01.03.2019) Staženo: 8x

Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídení, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Kamenický Šenov Staženo: 15x

Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 25x

Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov č. 5/2019, o místním poplatku ze vstupného Staženo: 22x

Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 36x

Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov č. 3/2019, o místním poplatku ze psů Staženo: 31x

OZV č. 5/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy zřízené městem Kamenický Šenov a školský obvod základní školy zřízené městem Kamenický Šenov Staženo: 261x

OZV č. 3/2018 - kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřízených městem Kamenický Šenov a část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy zřízené městem Staženo: 263x

OZV č. 2/2018 - PŘÍLOHA -pohyb psů a čistota na veřejném prostranství Staženo: 317x

OZV č. 2/2018 - pohyb psů a čistota na veřejném prostranství Staženo: 340x

OZV č. 4/2018 - zrušuje vyhlášku č. 4/2015 Staženo: 296x

OZV č. 1/2018 - o nočním klidu Staženo: 346x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - zrušuje OZV 2/2003 - vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje a bydlení Staženo: 382x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - zřízení Městské policie Kamenický Šenov Staženo: 456x

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015-Zrušuje OZV 1/2009- veřejný pořádek Staženo: 568x

Nařízení Města Kamenický Šenov, kterým se stanovuje pořadí důležitosti komunikací a lhůty pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti odstraňováním sněhu a náledí Staženo: 958x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - zrušuje OZV 3/2010 - poplatek za VHP Staženo: 730x

Směrnice č.3/2010 Zásady prodeje a pronájmu pozemků v majetku města Kamenický Šenov Staženo: 872x

Nařízení Města Kamenický Šenov č. 1/2008, kterým se stanovuje pořadí důležitosti komunikací a lhůty pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti odstraňováním sněhu a náledí Staženo: 439x

Pravidla pro udělování čestného občanství města Kamenický Šenov Staženo: 548x

Stránka

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - zrušuje OZV 2/2003 - vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje a bydlení