Obsah

Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 8x

Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov č. 5/2019, o místním poplatku ze vstupného Staženo: 11x

Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 16x

Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov č. 3/2019, o místním poplatku ze psů Staženo: 13x

OZV č. 5/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy zřízené městem Kamenický Šenov a školský obvod základní školy zřízené městem Kamenický Šenov Staženo: 255x

OZV č. 3/2017 - kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřízených městem Kamenický Šenov a část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy zřízené městem Staženo: 254x

OZV č. 2/2018 - PŘÍLOHA -pohyb psů a čistota na veřejném prostranství Staženo: 310x

OZV č. 2/2018 - pohyb psů a čistota na veřejném prostranství Staženo: 328x

OZV č. 4/2018 - zrušuje vyhlášku č. 4/2015 Staženo: 286x

OZV č. 1/2018 - o nočním klidu Staženo: 337x

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 - kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřízených městem Kamenický Šenov a část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy zřízené městem Staženo: 325x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - zrušuje OZV 2/2003 - vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje a bydlení Staženo: 373x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - zřízení Městské policie Kamenický Šenov Staženo: 444x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 673x

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015-O udržování čistoty a pořádku, pohyb psů Staženo: 566x

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015-Zrušuje OZV 1/2009- veřejný pořádek Staženo: 560x

Nařízení Města Kamenický Šenov, kterým se stanovuje pořadí důležitosti komunikací a lhůty pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti odstraňováním sněhu a náledí Staženo: 947x

Dodatek č. 2 OZV č. 2/2003 - Fond rozvoje bydlení Staženo: 621x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - zrušuje OZV 3/2010 - poplatek za VHP Staženo: 718x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011-změna OZV 4/2010-o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 728x

Stránka

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - zrušuje OZV 2/2003 - vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje a bydlení