Obsah

Starosta

Bc. František Kučera  
Telefon: 487 712 001  
Mobil: 602 164 495, 725 071 132
Email: starosta@kamenicky-senov.cz

 

  • stojí v čele městského úřadu
  • metodicky řídí investiční činnost ve městě
  • zastupuje obec navenek v právních vztazích
  • připravuje, svolává a řídí jednání rady města a zasedání zastupitelstva města
  • ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města
  • práva a povinnosti starosty města určuje §103a násl. zákona o obcích