Obsah

Místostarosta

 

Petr David    
Telefon: 487 712 002  
Mobil: 602 164 490  
Email: mistostarosta@kamenicky-senov.cz

 

  • připravuje jednání rady města a zastupitelstva města
  • metodicky řídí organizační složky města
  • plní některé úkoly starosty dle vzájemné dohody a úkoly stanovené zastupitelstvem města
  • práva a povinnosti místostarosty určuje § 104 zákona o obcích