Obsah

Stránka

  • 1

Odkaz na webové stránky Ministerstva vnitra k volbám 

Odkaz na webové stránky Českého statistického úřadu k výsledkům voleb 

Oznámení o konání shromáždění - TISKOPIS 

VOLBY 2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

 

Volby do zastupitelstev obcí -

  • Rozhodnutí prezidenta republiky č. 85/2018 Sb., o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí ze dne 31.5.2018, v částce 45
  • Sbírka zákonů částka č. 45

Informace krajského úřadu a vzory kandidátních listin a petic pro volební strany

Registrační úřady

V-ZO 2018 - počet členů zastupitelstva obce

V-ZO 2018 - potřebný počet podpisů na peticích - nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů

V-ZO 2018 - Informace pro občany Kamenického Šenova o konání voleb do Zastupitelstva města

http://Možné způsoby úpravy hlasovacího lístku při volbách do ZO