Obsah

pěší trasy:

Farská (15.2 km)- Farska

Kolem Prysku (13 km) - kolem Prysku

Muzejní (8.4 km) - Muzejní

 

cyklotrasy:

Varkany (17 km) - cyklostezka Varhany

Skalická (29.4 km) - cyklostezka-Skalická

Kamenná (25 km) - cyklostezka-kamenna

Slunečná (19km) - cyklostezka-slunecna

 

Zprávy