Obsah

 Kamenický Šenov

senov-logo.jpg

Kamenický Šenov se nachází v půvabné krajině pískovcových a čedičových útvarů na rozhraní chráněných krajinných oblastí Českého středohoří a Lužických hor, v nadmořské výšce 350 - 550 m. Správní celek města, které je součástí Libereckého kraje na severu Čech, tvoří 2 části Kamenický Šenov a Prácheň. Počet trvale žijících obyvatel se pohybuje kolem 4 000.

Městečko je proslulé sklářskou uměleckou výrobou a nepřerušenou, téměř třistaletou produkcí překrásných křišťálových lustrů.

První zpráva o Kamenickém Šenově je z roku 1352 v českokamenické kronice, kde je ves založená přistěhovalými Lužickými Srby nazývána Sonov, o třicet let později Skonov. Ještě později se uvádějí názvy Šena a Šenov. Vzhledem k tomu, že toto místo patřilo k českokamenickému panství, ujal se název Kamenický Šenov.

V roce 1849 byla vesnice povýšena na městys a v roce 1900 na město. V 15. století patřil Kamenický Šenov k českokamenickému panství Hynka Berky z  Dubé, od roku 1427 pak pánům z Vartemberka. Na počátku 17. století koupil panství Radoslav Kinský z Vchynic. Tento rod se pak po mnoho let významně podílel na rozvoji šenovského sklářství.

 

Co byste měli u nás navštívit?

Panská skála

Čedičový vrch (597 m n.m.), který se nachází v II. zóně CHKO je jedním z našich nejpopulárnějších a nejčastěji navštěvovaným geologickým útvarem.

Je pozůstatkem nevelkého čedičového návrší, které vzniklo vulkanickou činností. Původně byly koncem 18. století čedičové sloupy lámány pro použití ke stavebním účelům. Tak byla postupně odhalena pozoruhodná vnitřní stavba vršku, tvořeného štíhlými čtyř až šestibokými čedičovými sloupy, které jsou místy až 15m vysoké; a protože jsou uspořádány podle výšky jako píšťaly varhan, říká se skále lidově Varhany. Pod skálou je nevelké jezírko, které vzniklo v jámě po vytěžení horniny a je plněno srážkovou vodou.

První snahy o záchranu Panské skály začaly koncem 19. století a vyvrcholily zákazem těžby čediče v roce 1948. Skála je oblíbeným místem turistů, ale i filmařů. Nejznámější je pohádka „Pyšná princezna“ (1952).

U Panské skály je umístěno Informační centrum s parkovištěm a občerstvením.

19366-panska-skala-miniature.jpg

 

Sklářské muzeum

typický šenovský patricijský dům, součást městské památkové zóny tvořené zástavbou domů z 18. století.

Stálá muzejní expozice zahrnuje především vývoj rytého a broušeného skla z šenovsko - borské oblasti od 17. století do současnosti.

Muzeum vystavuje mimo jiné část unikátní sbírky rytého skla firmy J. & L. Lobmeyr, výběr exponátů z mezinárodních sympozií rytého skla, pořádaných v Kamenickém Šenově od roku 1996, ukázku svítidel zhotovených dle dobových vzorů. Část expozice je věnována místní sklářské škole, která je nejstarší svého druhu v Evropě.

Nejobdivovanějším exponátem je bezesporu skleněná židle od firmy Eliase Palmeho z roku 1894, která byla vyrobena pro palác maharadži v Hyderabadu v Indii.

V prostorách muzea se nachází také prodejna, kde si návštěvníci mohou zakoupit výrobky ze skla, upomínkové předměty a publikace o sklářství

www.muzeumskla.cz

img_7182-nove-budova-sm.jpg

 

 

Cyklostezka Varhany 

Velice oblíbená cyklostezka Varhany se nachází v severozápadní části regionu Českolipska. Jedná se o stezku pro chodce a cyklisty, která je oddělená od automobilového provozu.

Měří téměř 17 km a vede po bývaléželezniční trati z České Lípy do Kamenického Šenova, což přináší mimo jiné také příznivé sklonové poměry stoupání, které nepřesahují 2,9%. Povrch je tvořen asfaltobetonovou vrstvou, která umožňuje využití nejen pro cyklisty, ale stává se tak ideální pro trávení volnočasových aktivit např. in-line bruslařů či v zimě běžkařů.

Výstavba byla rozdělena na tři etapy mezi roky 2007 - 2013.

 

 www.cyklostezkavarhany.cz

 

Muzejní lokálka

Malebná muzejní železnice z roku 1886 vedoucí po trati pod úbočím Zámeckého vrchu do sklářského města Kamenický Šenov, je dlouhá 4,5 km

Jedná se o poslední pozůstatek po místní dráze  Česká Lípa-Česká Kamenice, na jejímž úseku Česká Lípa- Kamenický Šenov byl provoz zrušen již v září 1979.

Po provedení nutných oprav a po několika letech byl zahájen sezónní muzejní provoz hustorickými parními a motorovými vlaky.

Motoráček pro Vás jezdí od 1.4. do 29.10. 

www.kzc.cz

kzc_motoracek_01.jpg

 

Křížová cesta

Křížovou cestu naleznete v dolní části města u koupaliště u staré silice mezi Kamenickým Šenovem a Českou Kamenicí.

Sedlák Franz Kreibich nechal vybudovat původní Křížovou cestu se skalním Božím hrobem roku 1846, společně s kaplí Nejsvětější Trojice.

V 50.letech 20.století byla Křížová cesta zničena a kaple s věží r. 1974 zbourána.

V celém areálu je i obnovená výklenková kaple Kristus v zahradě Getsemanské. Hned vedle vyvěrá pramen Svatého kříže. Od něj cesta stoupá vzhůru ke kapli Božího hrobu vytesané do úpatí nejmohutnější pískovcové věže, na jejímž vrcholu je osazen dřevěný kříž.

Nyní se o cestu stará město Kamenický Šenov a Přátelé Křížové cesty.

 

koi3ova_cesta__foto_v-frommel.jpg

 

V dolním Šenově se ještě nachází opravený pramen Žába. 

9.8.2011_klvc-002.jpg

 

Sklárny s nejstarší sklářskou školou

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská byla založena v roce 1856 (první ve střední Evropě) jako vyústění potřeb vzdělávání sklářských řemeslníků především v malování, rytí a broušení skla.  Škola za více jak 160-letou existenci vychovala mnoho vynikajících výtvarníků a řemeslníků.

Škola má také svoji vlastní galerii, kde je možné nejen zhlédnout špičkové práce absolventů, ale také si ve školní prodejně kvalitní a levné výrobky studentů zakoupit.

http://www.czech-glass-school.com/

První sklářská huť zde byla postavena v roce 1886 a je funkční dodnes. Město je také sídlem největšího českého výrobce lustrů a svítidel Preciosa Lustry.

glass-school-kamenicky-senov.jpg

 

 

kostel  „Narození sv. Jana Křtitele“ 

Barokní kostel byl postaven na místo staršího dřevěného kostelíka, v letech 1715-18 italským stavitelem Petrem Pavlem Columbanim.

Vnitřní zařízení je většinou rokokové. Kostel byl r.1928 celý zrestaurován. 

Obraz na hlavním oltáři představující „Křest Ježíše“ vytvořil Anton Wenzel z Trutnova v r. 1896. Půvabný malý hlavní oltář - kopule na 7 sloupech, má připomínat Chrám Boží moudrosti. Obrazy na postranních oltářích: Sv. Jan z Nepomuku, Nanebevzetí Panny Marie a Sv. Antonín Paduánský, jakož i zdařilou kopii „Poslední večeře“ od Leonarda da Vinci, vymaloval František Hochelber z Děčína. Skleněný lustr uprostřed chrámu byl okolo roku 1856 věnován zdejší továrnou na lustry Elias Palme. 

K severní straně kostela přiléhá zbytek starého hřbitova s velkolepými náhrobky bohatých sklářských rodin. Náhrobky jsou postupně restaurovány. O záchranu starého hřbitova se stará sdružení Sonow - www.sonow.cz.

img_5728.jpg

stary-hrbitov-sklarskych-remeslniku.jpg

 

Zprávy