Obsah

Všeobecné informace

Šenovské listy 

měsíčník (čísla leden-únor a červenec, srpen dohromady)

vydává: Město Kamenický Šenov

evidenční číslo MK: E12267,

Náklad: 450 výtisků (v mimořádných případech se náklad zvyšuje)

Rozsah:  28 stran
Cena: 10 Kč

 

Redakce:

Drahomíra Liptáková

Ing. Klára Machová

Kateřina Ramešová

 

Adresa redakce:

Město Kamenický Šenov

Kulturní literární a vzdělávací centrum

Osvobození 470

471 14 Kamenický Šenov

 

Kontakty:

Telefon: 487712024

E-mail: senovskelisty@seznam.cz
 

Redakční rada: Drahomíra Lípatáková

                            Ing. Klára Machová

                            Kateřina Ramešová

 

Termíny:

Uzávěrka příspěvků: 15. den v měsíci 
Vychází 1. den v následujícím měsíci.
Koncem měsíce je číslo novin včetně inzerce přístupné  i na internetu 
www.kamenicky-senov.cz

V archivu naleznete čísla od 12/2009

 

Inzerce:

Ceny inzerce

1 stránka A4      800 Kč+21% DPH

1/2 strany A4    400 Kč+21% DPH

1/4 strany A4    250 Kč+21% DPH

 

Objednávky a platební podmínky:

V případě zájmu objednávejte inzerci vždy do 15. dne v měsíci na e-mailu: senovskelisty@seznam.cz

V objednávce uveďte prosím celý název firmy (či jméno fyzické osoby) adresu, IČO a popř. DIČ.

Platba inzerce je až po vydání čísla tj. po 1. dni v následujícím měsíci na základě faktury, která Vám bude doručena poštou či osobně.

Preferujeme bezhotovostní platby

 

Inzerci dodávejte v textové podobě ve formátu Word, obrázky či loga ve formátu jpg. Graficky zpracované inzeráty z profesionálních grafických studií mohou být i ve formátu jpg či pdf