Obsah

Záměr prodeje bytové jednotky Osvobození

Typ: ostatní
Záměr prodeje bytové jednotky Osvobození

Záměr prodeje bytové jednotky

 

Město Kamenický Šenov, se sídlem Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, zveřejňuje tímto podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Zastupitelstva města Kamenický Šenov č. ZM-17.2/16/2020 ze dne 19. 8. 2020, záměr prodeje bytové jednotky v bytovém domě:

 č.p. 486, bytová jednotka č. 5, ul. Osvobození, Kamenický Šenov

Bytová jednotka se skládá z kuchyně a 4 pokojů o výměře cca 121 m2 a nachází se ve 3.N.P. Vytápění bytu je zajištěno plynovým kotlem a ohřev teplé vody elektrickým bojlerem. Jedná se o půdní vestavbu. Stáří bytu je 21 let. Byt je řádně udržován a jeho opotřebení odpovídá jeho stáří.

Bytový dům č.p. 486 je na pozemku st.p.č. 523/1 v k.ú. Kamenický Šenov 662640, který je zapsán na LV č. 1499,            u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, součástí bytové jednotky je i podíl stavební parcely p.č. 523/1 ve výši 121/426 a 1/5 st.p.č. 523/3 a 1/5 p.p.č. 1025/1 vše v k.ú. Kamenický Šenov to vše za následujících podmínek:

Způsob prodeje: minimálně za odhadní cenu-nejvyšší nabídce-obálkovou metodou. 

Minimální celková kupní cena za bytovou jednotku včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu             a pozemku a podílu ve výši 1/5 na st.p.č. 523/3 a p.p.č. 1025/1 vše v k.ú. Kamenický Šenov,  je dle usnesení                   ZM č.17.2/16/2020 ze dne 19.8.2020 ve výši 1.470.000,-Kč. K nižším nabídkám, než je minimální cena, nebude přihlíženo.

 

1

 

  2           

 

 

Prohlídku bytové jednotky si lze domluvit:

 

Lenka Kašparová, tel. 487712018, e-mail Kasparova@kamenicky-senov.cz

 

Zájemci o koupi nemovitosti mohou podat své písemné nabídky na adresu Město Kamenický Šenov, Odbor rozvoje města a stavební úřad, Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov do 30.09.2020 do 10:00 hodin. Nabídky budou předloženy v zalepené obálce označené „Veřejná soutěž byt č. 486/5“. Nabídky doručené po tomto termínu nemusí být zohledněny.

Město Kamenický Šenov si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek.

 

 

Vyvěšeno dne: 10.9.2020                                                                                Sejmuto dne:


Vytvořeno: 10. 9. 2020
Poslední aktualizace: 10. 9. 2020 12:18
Autor: Správce Webu