Obsah

Stránka

Zprávy

Uzavření knihovny


Ve středu 23.8. a ve čtvrtek 24.8. bude městská knihovna uzavřena z důvodu malování.


21. 8. 2017

Obnovení katastálního operátu - informace


Katastrální úřad po 175 letech obnoví katastrální operát (tj. katastrální mapu a z ní odvozené údaje) v katastrálním území Kamenický Šenov novým mapováním. Poslední obdobná akce byla provedena v roce 1843 a výsledkem byl operát tzv. stabilního katastru, ze kterého jsou odvozené katastrální mapy platné v Kamenickém Šenově dodnes. V uvedené souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na povinnost mít před zahájením vlastní obnovy – zjišťováním průběhu hranic -  řádně a v souladu s katastrálním zákonem označeny nesporné hranice svých pozemků. Podrobnosti najdete na úřední desce


9. 6. 2017

Liberecký kraj spouští dotazníkové šetření určené rodinám s dětmi


S ohledem na vytvářený Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje realizuje kraj již druhé dotazníkové šetření, tentokrát zaměřené na rodiny s dětmi. Cílem dotazníku je zmapovat prorodinné aktivity v území a odhalit, co v kraji stále chybí.

V období od 1. 5. do 30. 6. 2017 probíhá v kraji dotazníkové šetření, které je primárně v online podobě (více informací naleznete na www.rodinalk.cz). V průběhu dalších dnů budou na vytipovaná místa v kraji rozdistribuovány také dotazníky v tištěné podobě, aby bylo zajištěno, že k dotazníku budou mít přístup všechny rodiny. Dvacet tři otázek je zaměřeno např. na trávení volného času dětí a rodin, slaďování rodinného a pracovního života, venkovní hrací plochy či preventivní zdravotní programy pro děti. O dotazníkovém šetření informuje také plakát, na kterém je umístěn QR kód, který po načtení mobilním telefonem přesměruje respondenta přímo na dotazník.

Zapojte se i vy a přispějte k tomu, aby byla rodinná politika v Libereckém kraji orientována tím správným směrem.Dotazník je možné vyplnit ZDE.

 

Dotazníky v papírové podobě naleznete v:

Centrum pro rodinu Náruč, Skálova 540, Turnov

Mateřské centrum Krteček - Generace, Palachova 504/7, Liberec 1

Mateřské a dětské centrum Maják, U Školky 579, Tanvald

 

 

Ing. Hájková Kateřina
katerina.hajkova@kraj-lbc.cz
485226449 


24. 5. 2017

Uzavření knihovny


Z důvodu nemoci paní knihovnice je knihovna až do odvolání uzavřena. Děkujeme za pochopení.


17. 5. 2017

Léto a s ním spojené cestování - cestovní doklady


Léto a s ním spojené cestování

Duben se pomalu přehoupl do své druhé poloviny a právě v tomto okamžiku se nejčastěji zamýšlíme nad naší letní dovolenou, plánujeme která města a státy navštívíme, kde si odpočineme od shonu všedních dní, koho vezmeme s sebou, a když se hodně zasníme, začínáme už pořizovat letní plážové oděvy, ve kterých zazáříme na promenádách u moře. Málokdo z nás ovšem začne plánovat dovolenou tím, že by si zkontroloval své doklady. Chyba! Nyní je přesně ten pravý čas, kdy lze nový cestovní doklad vyřídit bez zbytečných nervů a včas tak, abychom mohli bez problémů vybrat jakoukoliv destinaci. Ať už se rozhodneme pro dovolenou ve státě Evropské unie (uvnitř Schengenského prostoru), kam lze cestovat i s platným občanským průkazem, nebo ať si vybereme z nabídek dovolených v ostatních státech, kam je nutné cestovat s platným cestovním pasem. Pokud si již nyní vyřídíme nový cestovní pas, můžeme si později z inzerce cestovních kanceláří vybrat jakoukoliv destinaci bez ohledu na to, je-li součástí Schengenského prostoru či nikoliv. S platným pasem totiž můžeme cestovat do všech států světa. 
 
A co budeme k vyřízení nového cestovního pasu potřebovat? Prvním krokem je podání samotné žádosti. O pas je nutné požádat na úřadě příslušném k jeho vydání a nově od ledna 2016 je možné tak učinit i mimo místo trvalého pobytu. Pasy jsou vydávány ve dvou zákonných lhůtách. Do třiceti dnů je pas vydán za 600,- Kč a do 6 pracovních dnů za 4.000,- Kč. Platnost pasu je v obou případech 10 let. Jsou-li pasy vydávány pro děti do 15 let, jsou správní poplatky nižší. Pas vydaný do třiceti dnů přijde rodiče dítěte mladšího 15 let na 100,- Kč a v případě pasu vydaného do šesti pracovních dnů rodič zaplatí 2.000,- Kč. Pasy pro tyto děti mají platnost 5 let. Chcete-li si ušetřit starosti a vyhnout se největším frontám při vyřizování nových cestovních pasů, podejte si žádost o vydání co nejdříve. Čas do odletu na dovolenou tak budete moci strávit opravdu
tím příjemným plánovaním a ne zbytečnými starostmi s propadlými doklady.
 
Na závěr si dovolujeme upozornit, že některé státy mají specifické podmínky pro vstup na své území, které se týkají především délky platnosti pasu nebo podmínek, za kterých mohou cestovat děti mladší 18 let bez rodičů. Tyto podmínky je vždy nutné před odcestováním ověřit na příslušném zastupitelském úřadu daného státu.
 

S dotazy se můžete obracet na autora tohoto článku:
Mgr. David Fátor, metodik správních činností EO, OP a CD,
Tel. 485 226 232, david.fator@kraj-lbc.cz
Krajský úřad Libereckého kraje, odd. matrik a státního občanství

3. 5. 2017

Velikonoční svátky - přání


Vážení spoluobčané,

z celého srdce Vám přeji

veselé, slunečné, kouzelné

a usměvavé velikonoční svátky,

ženám hodně koledníků,
chlapům plnou sklenku

a dětem bohatou pomlázku

 

František Kučera

starosta města

1


13. 4. 2017

Analýza rizik ohrožení jímacího území, povrchových a podzemních vod vlivem bývalé skládky TKO Kamenický Šenov (Prácheň)


423

 

Název projektu:

Analýza rizik ohrožení jímacího území, povrchových a podzemních vod vlivem bývalé skládky TKO Kamenický Šenov (Prácheň)

Anotace projektu:

V rámci projektu budou provedeny průzkumné práce a zpracována analýza rizik s cílem posoudit vliv bývalé skládky TKO na životní prostředí, především na podzemní a povrchové vody. Bude stanovena míra a rozsah kontaminace a dále ověřena mocnost a plocha skládkového tělesa a možnost migrace kontaminace do podzemních a povrchových vod především s ohledem na jímací území města Kamenický Šenov (prameniště Tavba).

Popis:

Skládka se nachází východně od města u silnice na Horní Prysk.  Pod skládkou protéká vodoteč Šenovský potok. Ve vzdálenosti cca 900 metrů pod skládkou jsou jímací vrty pitné vody pro město Kamenický Šenov. Skládka se nachází na území CHKO Lužické Hory. 

Skládka je drénována Šenovským potokem a pramenem bezejmenného přítoku. Podloží skládky je silně podmáčené. Na předmětné lokalitě doposud nebyla zpracována analýza rizik řešící ohrožení zdraví potenciálně exponovaných osob a ohrožení životního prostředí, jelikož lokalita spadá do CHKO Lužické hory a dále pak leží v ochranném pásmu II. stupně. Lokalita je také evidována v databázi SEKM.

Zájmové území se nachází v katastrálním území Kamenický Šenov, okres Česká Lípa, na pozemcích parcelní číslo 900/2, 816/2, 817/2, 819, 815, 820/3, 813, 2726/2, 812/2 a 831, cca 900 metrů vzdušnou čarou severozápadně od obce prameniště Tavba a cca 890 metrů vzdušnou čarou jihozápadně od města Kamenický Šenov.

 

Celkové finanční náklady projektu jsou předpokládány ve výši  1,4 mil Kč včetně DPH.

 

Realizace prací bude zahájena v 4/2017, předpokládaný termín ukončení bude v 6/2018.

 

123

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií -  Fondem soudržnosti  v rámci Operačního programu Životní prostředí 


16. 3. 2017

OČKOVÁNÍ PSŮ V KAMENICKÉM ŠENOVĚ 22.4.2017


OČKOVÁNÍ PSŮ V KAMENICKÉM ŠENOVĚ

PROBĚHNE  22.4.2017

STANOVIŠTĚ:

08.30 -10.00  U Městského úřadu                                             

10.15 -10.45  U restaurace Pískovec

11.00 -11.20  Prácheň u autobusové zastávky

 

Ceny vakcín:

Vzteklina                   150,-Kč

Kombinovaná            350,-Kč (hepatitida, leptospiroza, parvoviroza, psinka, psincový kašel + vzteklina)

 

Kombinovanou vakcínu je nutno nahlásit předem do 19.4.2017  na tel. 487 712 018 u Š.Svitákové, Městský úřad Kamenický Šenov, kancelář číslo 109.

Očkování provede MVDr. Vladimíra Hrňová. Na místě bude možno zakoupit i odčervení.

 

pes


10. 3. 2017

Plánovaná odstávka dodávky el. energie


Seznam plánovaných odstávek v období od 01.09.2016 do 16.09.2016 pro obec "Kamenický Šenov" (okres Česká Lípa, PSČ 471 14)

Upozornění: Zobrazené informace jsou pouze doplňkové.

Datum a čas: 15.09.2016 (12:00 - 17:00)

Důvod: Plánovaná odstávka č. 110060508634

Dotčené lokality:

Část obce: Kamenický Šenov

Ulice:

Pískovec I

200, 217, 218, 240, 254, 286, 718, 875, 896, 897, 898, 899, 900

Pískovec II

898

Smetanova

636, 733, 890, 891


7. 9. 2016
Zprávy

Stránka