Obsah

 

 

Stránka

Zprávy

přesunutí akce HURÁ DO VODY! a LETNÍ KINO


Z DŮVODU ŠPATNÉ PŘEDPOVĚDI POČASÍ JSME NUCENI POSUNOUT TERMÍNY NAŠICH PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ HURÁ DO VODY A LETNÍ KINO.

OMLOUVÁME SE A PEVNĚ VĚŘÍME, ŽE SE S VÁMI SETKÁME V NÁHRADNÍM TERMÍNU.

Termín akce Letní kino na dolním koupališti se přesouvá na středu 4.7.2018. Termín akce Hurá do vody! se přesouvá na sobotu 7.7.2018. Děkujeme za pochopení


21. 6. 2018

Ukončení pytlového svozu textilu


V pytlovém svozu končí možnost svážení textilu. Prosíme občany, aby textil odnášeli na konternerů určených pro sběr této komodity.

Kontejnery na textil jsou umístěny na těchto stanovištích:

 

Katastrální území

Lokalita, ulice

1

Prácheň

stanoviště TO – Prácheňská čp. 228

2

Kamenický Šenov

stanoviště TO – Lustrárenská čp. 686

3

Kamenický Šenov

stanoviště TO – Stará huť čp. 731

4

Kamenický Šenov

stanoviště TO – Smetanova, autobusová zastávka


14. 5. 2018

Pálení čarodejnic - noční klid


Oznámení veřejnosti 

 

Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o nočním klidu schválené zastupitelstvem města Kamenický Šenov dochází v noci z 30. dubna na 1. května 2018 ke zkrácení doby nočního klidu. Z důvodu konání tradiční slavnosti Pálení čarodějnic je vymezena doba nočního klidu od třetí do šesté hodiny.

 

Klára Machová, v.r.

vedoucí KLVC


17. 4. 2018

Obnova katastrálního operátu novým mapováním


Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa (dále jen „katastrální úřad“) oznamuje, že dnem 3. 4. 2018 zahájí zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Kamenický Šenov (dále jen „ZPH“).

Vlastníci nemovitostí budou ke ZPH zváni písemnou pozvánkou nejméně týden předem. V této souvislosti upozorňujeme na povinnosti vlastníků stanovených zejména v § 37 katastrálního zákona, tj. povinnost zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu ZPH nebo na něj vyslat svého zástupce s písemnou plnou mocí, označit do zahájení ZPH trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků a ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí a předložit v této souvislosti příslušné listiny. Podrobnosti jsou uvedeny v oznámení ze dne 28. 2. 2018, č. j. OO-3/2017-501-9, které je zveřejněno na úřední desce Městského úřadu v Kamenickém Šenově a katastrálního úřadu.


19. 3. 2018

Setkání napříč generacemi


Dne 6.3.2018 od 9 hodin se v KLVC uskuteční  Setkání napříč generacemi, které pořádá 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v rámci projektu Sklo a Světlo - Inkubátor na cestě do života.

Hlavním tématem setkání mezi českými a německými přáteli bude minulost a budoucnost sklářské výroby v našem regionu.

Akce je přístupná veřejnosti, kterou srdečně zveme.

 

Leták ke stažení ZDE


5. 3. 2018

Sokolovna - studie proveditelnosti - fáze I


1. 3. 2018

Změny jízdních řádů


Dobrý den,

V příloze je výčet změn jízdních řádů na autobusových linkách na Novoborsku, platných od neděle 4.března 2018. (Nejvíce linek se týká zprovoznění nové zastávky na náměstí Míru v Novém Boru ve směru od České Lípy a Sloupu, která zároveň na dotčených linkách nahradí stávající zastávku Egermannova. U linek, které ve výčtu nejsou obsaženy, se jízdní řády oproti stávajícímu stavu nemění.)

Nové jízdní řády jednotlivých linek jsou již nahrány na http://portal.idos.cz/ , popř. přes odkaz http://www.iidol.cz/platne-jizdni-rady.html (na vyžádání mohu zaslat jízdní řády vybraných linek napřímo).

 

 

S pozdravem

 

Jan Roženský

KORID LK, spol. s r. o.

Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje

 U Jezu 642/2a

461 80 LIBEREC 2

www.iidol.cz/


1. 3. 2018

Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem


22. 12. 2017

Nakládání s bioodpady města Kamenický Šenov


12


8. 12. 2017

změna jízdních řádů


Od soboty 10.12.2017 vstupují v patnost nové jízdní řády.

 

více v odkazu:

http://www.iidol.cz/TrafficOrders/searchByArea/6


5. 12. 2017
Zprávy

Stránka