Obsah

Stránka

Zprávy

Zasloužilí občané Kamenického Šenova


Vážení spoluobčané, součástí letošních oslav 666.výročí bude opět ocenění dalších zasloužilých občanů našeho města v oblasti sklářství, sportu, školství, kultury, spolkové činnosti, v propagaci města a dalších činností. Ocenění je také k výročí 100 let republiky.

 

Prosíme veřejnost, organizace a spolky k nominaci na titul

"ZASLOUŽILÝ OBČAN KAMENICKÉHO ŠENOVA"

 

Návrhy můžete zasílat e-mailem na adresu: kultura@kamenicky-senov.cz, osobně na podatelnu městského úřadu, či poštou na adresu: Město Kamenický Šenov, Osvobození 470, 471 14  Kamenický Šenov do konce srpna.

Součástí nominace by mělo být zdůvodnění návrhu a jména i s podpisem navrhujících. Navrh může předložit jednotlivec, kolektiv osob, organizace či občanské sdružení. Ocenění mohou být také lidé, kteří již ve svém oboru nepůsobí.

 

zo

 


16. 8. 2018

Dotazník - plánování v oblasti vod


Dobrý den,

Obracíme se na Vás jménem Ministerstva zemědělství ve spolupráci s nímž, bychom Vás chtěli požádat o vyplnění dvou dotazníků týkající se „Plánování v oblasti vod“. Dotazník Vám zabere max. 5 minut. Výsledky těchto dotazníků pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením.

 

Dotazník pro občany: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYO4pg8Y5LVWlx4xD2vesO1kWAg5rS5ZiQya-M6u1ojWIAJw/viewform

 

Děkujeme moc za Vaši vstřícnost a vyplnění dotazníku

S pozdravem

 

Ing. Denisa Doubravová a Bc. Karel Seknička

Členové samostatného oddělení Operativní analýzy a mezinárodní spolupráce

 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Mánesova 1453/75

120 00 Praha 2

Tel.: +420 222 000 369

doubravova.denisa@uzei.cz; seknicka.karel@uzei.cz

www.uzei.cz


13. 8. 2018

Změna provozu pokladny MěÚ


8. 8. 2018

Antiochia v Kamenickém Šenově


Římskokatolická farnost Kamenický Šenov toto léto hostí program Antiochia.
Pořádá kulturní, zábavné i vzdělávací akce.
Každý je srdečně zván.

 

kPlakát


6. 8. 2018

Antiochia v Kamenickém Šenově


Římskokatolická farnost Kamenický Šenov toto léto hostí program Antiochia.
Pořádá kulturní, zábavné i vzdělávací akce. Tento týden jste zváni ve čtvrtek na posezení u ohně s možností opékání od 18:30. V pátek od 19:00 h. proběhne kulturní večer v kostele s hudebními ukázkami a mluveným slovem.
Každý je srdečně zván.

 

ant    ant


11. 7. 2018

přesunutí akce HURÁ DO VODY! a LETNÍ KINO


Z DŮVODU ŠPATNÉ PŘEDPOVĚDI POČASÍ JSME NUCENI POSUNOUT TERMÍNY NAŠICH PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ HURÁ DO VODY A LETNÍ KINO.

OMLOUVÁME SE A PEVNĚ VĚŘÍME, ŽE SE S VÁMI SETKÁME V NÁHRADNÍM TERMÍNU.

Termín akce Letní kino na dolním koupališti se přesouvá na středu 4.7.2018. Termín akce Hurá do vody! se přesouvá na sobotu 7.7.2018. Děkujeme za pochopení


21. 6. 2018

Ukončení pytlového svozu textilu


V pytlovém svozu končí možnost svážení textilu. Prosíme občany, aby textil odnášeli na konternerů určených pro sběr této komodity.

Kontejnery na textil jsou umístěny na těchto stanovištích:

 

Katastrální území

Lokalita, ulice

1

Prácheň

stanoviště TO – Prácheňská čp. 228

2

Kamenický Šenov

stanoviště TO – Lustrárenská čp. 686

3

Kamenický Šenov

stanoviště TO – Stará huť čp. 731

4

Kamenický Šenov

stanoviště TO – Smetanova, autobusová zastávka


14. 5. 2018

Pálení čarodejnic - noční klid


Oznámení veřejnosti 

 

Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o nočním klidu schválené zastupitelstvem města Kamenický Šenov dochází v noci z 30. dubna na 1. května 2018 ke zkrácení doby nočního klidu. Z důvodu konání tradiční slavnosti Pálení čarodějnic je vymezena doba nočního klidu od třetí do šesté hodiny.

 

Klára Machová, v.r.

vedoucí KLVC


17. 4. 2018

Obnova katastrálního operátu novým mapováním


Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa (dále jen „katastrální úřad“) oznamuje, že dnem 3. 4. 2018 zahájí zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Kamenický Šenov (dále jen „ZPH“).

Vlastníci nemovitostí budou ke ZPH zváni písemnou pozvánkou nejméně týden předem. V této souvislosti upozorňujeme na povinnosti vlastníků stanovených zejména v § 37 katastrálního zákona, tj. povinnost zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu ZPH nebo na něj vyslat svého zástupce s písemnou plnou mocí, označit do zahájení ZPH trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků a ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí a předložit v této souvislosti příslušné listiny. Podrobnosti jsou uvedeny v oznámení ze dne 28. 2. 2018, č. j. OO-3/2017-501-9, které je zveřejněno na úřední desce Městského úřadu v Kamenickém Šenově a katastrálního úřadu.


19. 3. 2018

Setkání napříč generacemi


Dne 6.3.2018 od 9 hodin se v KLVC uskuteční  Setkání napříč generacemi, které pořádá 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v rámci projektu Sklo a Světlo - Inkubátor na cestě do života.

Hlavním tématem setkání mezi českými a německými přáteli bude minulost a budoucnost sklářské výroby v našem regionu.

Akce je přístupná veřejnosti, kterou srdečně zveme.

 

Leták ke stažení ZDE


5. 3. 2018
Zprávy

Stránka