Obsah

Stránka

Zprávy

Vánoční prodej ryb


11. 12. 2018

Přehled vánočních Bohoslužeb - 2018


Přehled vánočních Bohoslužeb - 2018

Duchovní správce: R.D. Ing. Pavel Morávek - děkan

 

 

Kostel Narození sv. Jana Křtitele

Kamenický Šenov

 

24.12

22.00

Štědrý den (PO)

25.12

8.45

Slavnost Narození Páně (ÚT)

30.12

8.45

Svátek Svaté rodiny (NE)

1.1

8.45

Slavnost Matky Boží Panny Marie (ÚT)

6.1

8.45

Slavnost Zjevení Páně (NE)

13.1

8.45

Svátek Křtu Páně (NE)

 

 

 

 

Děkanský kostel  Nanebevzetí Panny Marie

Nový Bor

 

24.12

 24.00

Štědrý den (PO)

25.12

10.00

Slavnost narození Páně (ÚT)

26.12

10.00

Svátek sv. Štěpána (ST)

30.12

10.00

Svátek Svaté rodiny (NE)

31.12

16.00

Závěr občanského roku (PO)

1.1

10.00

Slavnost Matky Boží P. Marie (ÚT)

6.1

10.00

Slavnost Zjevení Páně (NE)

13.1

10.00

Svátek Křtu Páně (NE)

 

 


28. 11. 2018

Uzavření knihovny


V  pondělí 12. listopadu a ve středu 14. listopadu bude knihovna uzavřena


5. 11. 2018

Poslední výzva k převzetí kompostérů


Sdělujeme občanům, kteří si žádali v roce 2015 o zahradní kompostér formou anketního dotazníku a nepřevzali si kompostér ve dnech k tomu určených, že mají poslední možnost tak učinit na základě Smlouvy o výpůjčce a darování, kterou je nutné předem podepsat ( MěÚ 2. patro pí Svobodová pouze v úředních dnech )

 

Pro výdej kompostérů jsou učeny tyto dny:

sobota 20.10.2018 a středa 24.10.2018 ve dvoře MěÚ v rámci otevíracích hodin sběrného dvora. (Bez předchozího podepsání smlouvy není možné kompostér žadateli vydat)

 

V případě nedostavení se ve výše uvedeném termínu, bude přistupováno k žadateli tak, že o kompostér nemá zájem a jeho anketní dotazník pozbývá platnosti.


11. 10. 2018

Pytlový svoz tříděného odpadu


Od 1.10.2018 zajišťuje pytlový svoz tříděného odpadu firma Marius Pedersen a.s.. Sběr pytlů se separovaným odpadem bude probíhat dle svozového kalendáře (středa-sudý týden) od 14ti hodin. Svozová trasa zůstává stejná jako v předešlých letech.

Prosíme o včasné umístění pytlů s tříděným odpadem před své domy.


4. 10. 2018

Univerzita třetího věku


u3V


2. 10. 2018

Oznámení o dodatečném předání kompostérů


21. 9. 2018

Veřejná výzva - nabídka zaměstnání


19. 9. 2018

Oznámení o předání kompostérů a přednášce pro občany města Kamenický Šenov


12. 9. 2018

Upozornění - uzavření mostu


UPOZORNĚNÍ

Z důvodu havarijního stavu mostu (pod truhlárnou) v ulici LIDICKÁ, došlo k úplnému uzavření provozu na této části komunikace. Místo je označeno dopravním značením a silničními bariérami.

Děkuji za pochopení.

Zbyněk Jech-místostarosta

 

most


17. 8. 2018
Zprávy

Stránka