Obsah

Stránka

  • 1

Archiv

Poslední výzva k převzetí kompostérů


Sdělujeme občanům, kteří si žádali v roce 2015 o zahradní kompostér formou anketního dotazníku a nepřevzali si kompostér ve dnech k tomu určených, že mají poslední možnost tak učinit na základě Smlouvy o výpůjčce a darování, kterou je nutné předem podepsat ( MěÚ 2. patro pí Svobodová pouze v úředních dnech )

 

Pro výdej kompostérů jsou učeny tyto dny:

sobota 20.10.2018 a středa 24.10.2018 ve dvoře MěÚ v rámci otevíracích hodin sběrného dvora. (Bez předchozího podepsání smlouvy není možné kompostér žadateli vydat)

 

V případě nedostavení se ve výše uvedeném termínu, bude přistupováno k žadateli tak, že o kompostér nemá zájem a jeho anketní dotazník pozbývá platnosti.


11. 10. 2018

Pytlový svoz tříděného odpadu


Od 1.10.2018 zajišťuje pytlový svoz tříděného odpadu firma Marius Pedersen a.s.. Sběr pytlů se separovaným odpadem bude probíhat dle svozového kalendáře (středa-sudý týden) od 14ti hodin. Svozová trasa zůstává stejná jako v předešlých letech.

Prosíme o včasné umístění pytlů s tříděným odpadem před své domy.


4. 10. 2018

Univerzita třetího věku


u3V


2. 10. 2018
Archiv

Stránka

  • 1