Obsah

Stránka

  • 1

Archiv

Antiochia v Kamenickém Šenově


Římskokatolická farnost Kamenický Šenov toto léto hostí program Antiochia.
Pořádá kulturní, zábavné i vzdělávací akce. Tento týden jste zváni ve čtvrtek na posezení u ohně s možností opékání od 18:30. V pátek od 19:00 h. proběhne kulturní večer v kostele s hudebními ukázkami a mluveným slovem.
Každý je srdečně zván.

 

ant    ant


11. 7. 2018

Zasloužilí občané Kamenického Šenova


Vážení spoluobčané, součástí letošních oslav 666.výročí bude opět ocenění dalších zasloužilých občanů našeho města v oblasti sklářství, sportu, školství, kultury, spolkové činnosti, v propagaci města a dalších činností. Ocenění je také k výročí 100 let republiky.

 

Prosíme veřejnost, organizace a spolky k nominaci na titul

"ZASLOUŽILÝ OBČAN KAMENICKÉHO ŠENOVA"

 

Návrhy můžete zasílat e-mailem na adresu: kultura@kamenicky-senov.cz, osobně na podatelnu městského úřadu, či poštou na adresu: Město Kamenický Šenov, Osvobození 470, 471 14  Kamenický Šenov do konce srpna.

Součástí nominace by mělo být zdůvodnění návrhu a jména i s podpisem navrhujících. Navrh může předložit jednotlivec, kolektiv osob, organizace či občanské sdružení. Ocenění mohou být také lidé, kteří již ve svém oboru nepůsobí.

 

zo

 


29. 6. 2018
Archiv

Stránka

  • 1