Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - zrušuje OZV 2/2003 - vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje a bydlení Staženo: 13x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - zřízení Městské policie Kamenický Šenov Staženo: 96x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 154x

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015-O udržování čistoty a pořádku, pohyb psů Staženo: 191x

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015-Zrušuje OZV 1/2009- veřejný pořádek Staženo: 150x

Nařízení Města Kamenický Šenov, kterým se stanovuje pořadí důležitosti komunikací a lhůty pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti odstraňováním sněhu a náledí Staženo: 479x

Dodatek č. 2 OZV č. 2/2003 - Fond rozvoje bydlení Staženo: 274x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - zrušuje OZV 3/2010 - poplatek za VHP Staženo: 371x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011-změna OZV 4/2010-o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 355x

Obecně závazná vyhláška č.6/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 264x

Obecně závazná vyhláška č.5/2010 o místním poplatku ze vstupného Staženo: 260x

Obecně závazná vyhláška č.4/2010 o místním poplatků za užívání veřejného prostranství Staženo: 290x

Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místním poplatku ze psů Staženo: 458x

Směrnice č.3/2010 Zásady prodeje a pronájmu pozemků v majetku města Kamenický Šenov Staženo: 448x

Provozní řád veřejného pohřebiště města Kamenický Šenov Staženo: 229x

Nařízení Města Kamenický Šenov č. 1/2008, kterým se stanovuje pořadí důležitosti komunikací a lhůty pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti odstraňováním sněhu a náledí Staženo: 265x

Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov č. 7/2005, kterou se stanoví školské obvody Základní školy Kamenický Šenov Staženo: 271x

Pravidla pro udělování čestného občanství města Kamenický Šenov Staženo: 312x

Řád ohlašoven požáru na území města Kamenický Šenov Staženo: 341x

Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov č. 1/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí Staženo: 297x

Stránka

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - zrušuje OZV 2/2003 - vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje a bydlení