Obsah

OZV č. 2/2018 - PŘÍLOHA -pohyb psů a čistota na veřejném prostranství Staženo: 12x

OZV č. 2/2018 - pohyb psů a čistota na veřejném prostranství Staženo: 10x

OZV č. 4/2018 - zrušuje vyhlášku č. 4/2015 Staženo: 9x

OZV č. 1/2018 - o nočním klidu Staženo: 11x

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 - kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřízených městem Kamenický Šenov a část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy zřízené městem Staženo: 57x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - zrušuje OZV 2/2003 - vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje a bydlení Staženo: 71x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - zřízení Městské policie Kamenický Šenov Staženo: 158x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 281x

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015-O udržování čistoty a pořádku, pohyb psů Staženo: 273x

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015-Zrušuje OZV 1/2009- veřejný pořádek Staženo: 230x

Nařízení Města Kamenický Šenov, kterým se stanovuje pořadí důležitosti komunikací a lhůty pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti odstraňováním sněhu a náledí Staženo: 579x

Dodatek č. 2 OZV č. 2/2003 - Fond rozvoje bydlení Staženo: 330x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - zrušuje OZV 3/2010 - poplatek za VHP Staženo: 420x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011-změna OZV 4/2010-o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 423x

Obecně závazná vyhláška č.6/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 315x

Obecně závazná vyhláška č.5/2010 o místním poplatku ze vstupného Staženo: 301x

Obecně závazná vyhláška č.4/2010 o místním poplatků za užívání veřejného prostranství Staženo: 348x

Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místním poplatku ze psů Staženo: 536x

Směrnice č.3/2010 Zásady prodeje a pronájmu pozemků v majetku města Kamenický Šenov Staženo: 567x

Provozní řád veřejného pohřebiště města Kamenický Šenov Staženo: 275x

Stránka