Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 - kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřízených městem Kamenický Šenov a část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy zřízené městem Staženo: 30x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - zrušuje OZV 2/2003 - vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje a bydlení Staženo: 41x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - zřízení Městské policie Kamenický Šenov Staženo: 124x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 235x

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015-O udržování čistoty a pořádku, pohyb psů Staženo: 225x

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015-Zrušuje OZV 1/2009- veřejný pořádek Staženo: 198x

Nařízení Města Kamenický Šenov, kterým se stanovuje pořadí důležitosti komunikací a lhůty pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti odstraňováním sněhu a náledí Staženo: 533x

Dodatek č. 2 OZV č. 2/2003 - Fond rozvoje bydlení Staženo: 301x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - zrušuje OZV 3/2010 - poplatek za VHP Staženo: 400x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011-změna OZV 4/2010-o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 386x

Obecně závazná vyhláška č.6/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 286x

Obecně závazná vyhláška č.5/2010 o místním poplatku ze vstupného Staženo: 282x

Obecně závazná vyhláška č.4/2010 o místním poplatků za užívání veřejného prostranství Staženo: 319x

Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místním poplatku ze psů Staženo: 496x

Směrnice č.3/2010 Zásady prodeje a pronájmu pozemků v majetku města Kamenický Šenov Staženo: 533x

Provozní řád veřejného pohřebiště města Kamenický Šenov Staženo: 251x

Nařízení Města Kamenický Šenov č. 1/2008, kterým se stanovuje pořadí důležitosti komunikací a lhůty pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti odstraňováním sněhu a náledí Staženo: 287x

Obecně závazná vyhláška města Kamenický Šenov č. 7/2005, kterou se stanoví školské obvody Základní školy Kamenický Šenov Staženo: 295x

Pravidla pro udělování čestného občanství města Kamenický Šenov Staženo: 339x

Řád ohlašoven požáru na území města Kamenický Šenov Staženo: 366x

Stránka