Obsah

Stránka

  • 1

Archiv

Virtuální univerzita třetího věku pokračuje


Po prázdninách zasednou již po osmé studenti do pomyslných školních lavic v přednáškovém sále nad knihovnou. Ve čtvrtek 5. října od 9:30 zde totiž začíná nový kurz Univerzity třetího věku tentokráte s tématem Lidské zdraví.
Pro studenty je připraven cyklus šesti přednášek zakončených závěrečným testem, které se budou konat 5.10. 12.10, 26.10., 9.11., 23.11. a 7.12. od 9:30 do cca 11:00. V rámci kurzu budou posluchačům vysvětleny základní pojmy, dozví se něco o nervové soustavě i nemocech stáří. Celý kurzem promítaných přednášek je provede MUDr. Emerich Majer. Studijní poplatek činí 300 Kč za celý půlrok.
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je je forma celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity  Praze. Cílem tohoto studia je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové studium univerzity Bez ohledu na vzdálenost od sídel univerzit a vysokých škol a vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách. Studia se mohu zúčastnit posluchači, kteří jsou občany ČR a zároveň jsou to osoby důchodového věku či invalidní důchodci. 
Pokud Vás dané téma zaujalo a splnujete výše zmíněné podmínky, přijďte se nezávazně podívat na první přednášku a zjistíte, zda by Vám toto studium vyhovovalo.
Na jakékoliv otázky odpovíme na telefonu 487712024 či na emailu kultura@kamenicky-senov.cz.

14. 9. 2017

Prodej zametacího přívěsu


Město Kamenický Šenov prodává dvoukolový zametací přívěs PP-2-001, r.v. 1993 za minimální odhadní cenu 38 720,-Kč s DPH. V případě prohlídky zametače kontaktujte pana Třešňáka na tel.:733694362. Cenovou nabídku směřujte na podatelnu MěÚ Kamenický Šenov do dne 29. 09. 2017 do 10:00 hodin v zalepené obálce s nápisem „neotvírat, zametací přívěs“. Zametací přívěs bude prodán nejvyšší nabídce.Město Kamenický Šenov prodává dvoukolový zametací přívěs PP-2-001, r.v. 1993 za minimální odhadní cenu 38 720,-Kč s DPH. V případě prohlídky zametače kontaktujte pana Třešňáka na tel.:733694362. Cenovou nabídku směřujte na podatelnu MěÚ Kamenický Šenov do dne 29. 09. 2017 do 10:00 hodin v zalepené obálce s nápisem „neotvírat, zametací přívěs“. Zametací přívěs bude prodán nejvyšší nabídce.


12. 9. 2017
Archiv

Stránka

  • 1