Obsah

Stránka

  • 1

Archiv

Obnovení katastálního operátu - informace


Katastrální úřad po 175 letech obnoví katastrální operát (tj. katastrální mapu a z ní odvozené údaje) v katastrálním území Kamenický Šenov novým mapováním. Poslední obdobná akce byla provedena v roce 1843 a výsledkem byl operát tzv. stabilního katastru, ze kterého jsou odvozené katastrální mapy platné v Kamenickém Šenově dodnes. V uvedené souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na povinnost mít před zahájením vlastní obnovy – zjišťováním průběhu hranic -  řádně a v souladu s katastrálním zákonem označeny nesporné hranice svých pozemků. Podrobnosti najdete na úřední desce


9. 6. 2017
Archiv

Stránka

  • 1