Obsah

Stránka

  • 1

Archiv

Obnova katastrálního operátu novým mapováním


Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa (dále jen „katastrální úřad“) oznamuje, že dnem 3. 4. 2018 zahájí zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Kamenický Šenov (dále jen „ZPH“).

Vlastníci nemovitostí budou ke ZPH zváni písemnou pozvánkou nejméně týden předem. V této souvislosti upozorňujeme na povinnosti vlastníků stanovených zejména v § 37 katastrálního zákona, tj. povinnost zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu ZPH nebo na něj vyslat svého zástupce s písemnou plnou mocí, označit do zahájení ZPH trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků a ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí a předložit v této souvislosti příslušné listiny. Podrobnosti jsou uvedeny v oznámení ze dne 28. 2. 2018, č. j. OO-3/2017-501-9, které je zveřejněno na úřední desce Městského úřadu v Kamenickém Šenově a katastrálního úřadu.


19. 3. 2018

Setkání napříč generacemi


Dne 6.3.2018 od 9 hodin se v KLVC uskuteční  Setkání napříč generacemi, které pořádá 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v rámci projektu Sklo a Světlo - Inkubátor na cestě do života.

Hlavním tématem setkání mezi českými a německými přáteli bude minulost a budoucnost sklářské výroby v našem regionu.

Akce je přístupná veřejnosti, kterou srdečně zveme.

 

Leták ke stažení ZDE


5. 3. 2018

Sokolovna - studie proveditelnosti - fáze I


1. 3. 2018

Změny jízdních řádů


Dobrý den,

V příloze je výčet změn jízdních řádů na autobusových linkách na Novoborsku, platných od neděle 4.března 2018. (Nejvíce linek se týká zprovoznění nové zastávky na náměstí Míru v Novém Boru ve směru od České Lípy a Sloupu, která zároveň na dotčených linkách nahradí stávající zastávku Egermannova. U linek, které ve výčtu nejsou obsaženy, se jízdní řády oproti stávajícímu stavu nemění.)

Nové jízdní řády jednotlivých linek jsou již nahrány na http://portal.idos.cz/ , popř. přes odkaz http://www.iidol.cz/platne-jizdni-rady.html (na vyžádání mohu zaslat jízdní řády vybraných linek napřímo).

 

 

S pozdravem

 

Jan Roženský

KORID LK, spol. s r. o.

Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje

 U Jezu 642/2a

461 80 LIBEREC 2

www.iidol.cz/


1. 3. 2018
Archiv

Stránka

  • 1